Offentlighet och sekretess : Östra Göinge kommun

4806

SEKRETESS I SAMVERKAN

Offentlighets- och sekretesslag; utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 kap. Lagens innehåll 1§ Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, ut lämnande och övrig hantering av all-männa handlingar. om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Utfärdad den 31 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-lagen (2009:400) dels att 11kap. 8 §, 21 kap.

Offentlighet och sekretesslag

  1. Obligationsränta 10 år
  2. Byggmax eslöv släp

Offentlighets- och sekretesslag; utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 kap. Lagens innehåll 1§ Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, ut lämnande och övrig hantering av all-männa handlingar. om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Utfärdad den 31 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-lagen (2009:400) dels att 11kap. 8 §, 21 kap. 4, 4 a och 8 §§, 22 kap.

Skickas inom 2-5 vardagar.

Sekretess utifrån ett patientperspektiv - Alfresco - Västra

Vad är en allmän handling? Du finner en sammanställning av de vanligaste frågorna om offentlighet, sekretess och dokumenthantering för kommunal revision. Offentlig insyn.

Offentlighet och sekretess - Trosa kommun

Offentlighet och sekretesslag

Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu Huruvida en handling är offentlig eller sekretessbelagd finns i lagen som heter just offentlighets och sekretesslagen. Precis som jag har tagit upp i dem två tidigare lagarna så krävs det kunskap om lagarna för att veta hur man ska förhålla sig till dem, att hantera någons privata uppgifter är oftast känsligt. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller också bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar. Lagen trädde i kraft under 2009 och ersatte den gamla sekretesslagen. Sekretess innebär att uppgifter inte får föras vidare till vem som helst eller ligga lättåtkomliga för på skrivbord eller på datorskärm. sekretesslagen (1980:100) i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad.

Offentlighet och sekretesslag

Där finner vi även  I nedanstående text berörs frågor om offentlighet och sekretess mer kap tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslag (2009:400),  5 goda skäl att delta på kursen.
Design studieren berlin

4, 4 a och 8 §§, 22 kap. 2 §, 43 kap. 2 och 9 §§ och rubriken närmaste före 22 kap. 2 §, ska ha följande lydelse, Offentlighet och sekretess. Som statlig myndighet är universitetet skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har rätt att titta på eller få en kopia av de allmänna handlingar universitetet har, om inte sekretess råder. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige.

Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner. Vi finns alltid med dig när du vill må bättre. Sekretess inom hälso- och sjukvården, Region Skåne Senaste uppdatering: 2014-03-10 3 (41) 1 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) trädde i kraft vid halvårsskiftet 2009.
Hudvårdsutbildning skåne

Offentlighet och sekretess. Vi som a-kassa är inte en myndighet, men omfattas till viss del av offentlighetsprincipen. De handlingar som  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften  lagen för det syftet är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) [cit. OSL]. Frågor om offentlighet och sekretess kompliceras av att det är flera olika intressen  Offentlighets- och sekretesslagen bör ändras för att underlätta utkontraktering av tjänstepensioner ska omfattas av sekretess hos Statens tjänstepensionsverk  Offentlighet och sekretess. IF Metalls arbetslöshetskassa är inte en myndighet men vi omfattas till viss del av offentlighetsprincipen  4 jun 2020 FPA Handlingars offentlighet och sekretess 04.06.2020 handlingar som t.ex. upprättats på uppdrag av FPA. Med en handling avses förutom en.

741). De skall  Tillämplig sekretessbestämmelse är 30 kap. 23 § första stycket andra punkten offentlighets- och sekretesslagen och det är en så kallad absolut sekretess. Det  En särskild lag, offentlighet- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen  5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 18 kap. 19 §2.
Jobbstart nav
Lag om offentlighet och sekretess i fråga om… 1346/1999

Det finns dock undantag från detta i offentlighets- och sekretesslagen. 4 jun 2020 OSL reglerar förhållandet mellan allmänna handlingars offentlighet och sekretess. Lagen innehåller också bestämmelser om hur myndigheter,  Offentlighet och sekretess. Som statlig myndighet är universitetet skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har rätt att titta på eller få  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om   Offentlighet och sekretess. Som statlig myndighet är LiU underkastad principen om allmänna handlingars offentlighet, i dagligt tal kallat offentlighetsprincipen. Offentlighet och sekretess.


Webcert login

Offentlighet och sekretess - IF Metall

Det innebär att alla handlingar/meddelanden,  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om  På utbildningen i offentlighet och sekretess lär du dig grunderna kring handlingar, utlämning, offentlighetsprincipen och sekretessregler. Vill du veta mer om offentlighet och sekretess så kan du läsa andra kapitlet yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) offentlighets- och sekretesslagen  Enligt Offentlighets och sekretesslagen (OSL) ska allmänna handlingar registreras när de inkommit till kommunen. De flesta handlingar finns i så kallade diarium  Offentlighet och sekretess. Som statlig myndighet är LiU underkastad principen om allmänna handlingars offentlighet, i dagligt tal kallat offentlighetsprincipen. En sekretessbelagd handling innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifterna får inte lämnas ut och därför  Offentlighet och sekretess.

Offentlighet och sekretess - Kungsörs kommun

Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu Huruvida en handling är offentlig eller sekretessbelagd finns i lagen som heter just offentlighets och sekretesslagen. Precis som jag har tagit upp i dem två tidigare lagarna så krävs det kunskap om lagarna för att veta hur man ska förhålla sig till dem, att hantera någons privata uppgifter är oftast känsligt. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller också bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar. Lagen trädde i kraft under 2009 och ersatte den gamla sekretesslagen. Sekretess innebär att uppgifter inte får föras vidare till vem som helst eller ligga lättåtkomliga för på skrivbord eller på datorskärm.

19 §2. Den tystnadsplikt som följer av 5–8, 9 och 10 §§  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bl.a. bestämmelser om sekretess för uppgifter i handlingar som finns hos myndigheter.