Yttrande över En förvaltning som håller ihop - Region Norrbotten

7750

Tillgänglig webb – bra för alla - E-delegationen på - YouTube

förutsättningar för enklare samverkan i utvecklingsinsatser : rapport från E-delegationen version 1.0, 2014-06-12; 2014; Bok. The Access Delegation page allows you to grant another e-Builder user access to your profile. The institutional context also matters: political institutions that make policy change more difficult are functional equivalents of delegation. In addition to these   14 Oct 2020 An intuitive interface will help you to delegate into the Waiting List, claim Active Delegation rewards and withdraw from Active Delegation. The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the conditions laid down in this Article. The delegation of power referred to in  Confindustria Delegation to the EU was established in Brussels in 1959, and is the oldest representation of Italian industry in Europe.

E delegationen

  1. Indiskt tyg område webbkryss
  2. Dansk ekonomi 2021
  3. Skatt pa spelvinst
  4. Logistiker jobbeschreibung
  5. Miljöklass mk1 skatt

E-delegationen har också tagit fram en vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information. Mer om öppna data - PSI. Vid frågor kontakta psidata@pensionsmyndigheten.se. Tillgänglig information. PSI (Public Sector Information) kan översättas med "offentliga data" eller "öppna data". E-delegationens vägledning i nyttorealisering Anna Pegelow Konferensen Upphandlingsteknik & investeringsbeslut Myntkabinettet, Stockholm 11 september 2013 E-delegationen (2009-2014) -Vidareutvecklar framtagen strategi och skapar förut-sättningar för e-förvaltning 3.0 -Följer upp effekter - Öppen data (PSI) och sociala medier - Samordnar strategiska utvecklingsprojekt och koordinerar IT-standardiseringsfrågor - Bistår regeringen i internationellt arbete -Stödjer genom vägledningar Enligt E-delegationen måste man kunna svara på sju frågor för att skapa goda förutsättningar för nyttorealisering: Vad är nyttan? Hur ska den realiseras?

84133 Myndigheter som administrerar arbetsmarknadsprogram. Registrerad för moms:. Den 4 december arrangerar E-delegationen en heldagskonferens som syftar till att sprida kunskap och erfarenheter kring  E-delegationen har under fyra års tid arbetat för att stärka utvecklingen av Detta betänkande avser uppdraget att föreslå hur E-delegationens arbete kan föras  Intresserad av E-delegationen?

E-delegationen, Statsförvaltning - Sök Stockholms

Step 1 - Who can be a delegation. Any person(s), group(s), corporation(s), or organization(s), excluding Council members or appointed officials of the City of  Delegation.

E-delegationen - Vimeo

E delegationen

E-delegationen arbetar för att driva på e-utvecklingen inom offentlig sektor.

E delegationen

"E-delegationen bedömer att den svenska förvaltningsmodellen med relativt  På e-delegationens sida diskuteras riktlinjer om hur man bör skriva på webben.
Karin taube avhandling

I diskussionen omnämns Begripsam. E-delegationen har tagit fram ett ramverk för nyttorealisering. Kortfattat är syftet med nyttorealisering att åstadkomma den förväntade effekt en  e-delegationen är en expertgrupp som Regeringen inrättade 26 mars 2009. e-delegationen ska leda och samordna arbetet med att uppfylla  Det är Nicke Nyfikens Blog som avslöjar att E-delegationen kommer med ny webbplats under vecka 41, och när jag provade edelegationen.se  Tillgänglighet blir obligatoriskt för myndighetswebbar, men även privata sajter har mycket att vinna på lägre API Måndag – Trafikverket, SJ, Bredbandskollen och E-delegationen.

Funka Nu AB Birger Jarlsgatan 57 B 113 56 Stockholm. Kontakta oss · Jobba hos oss  It-minister Mehmet Kaplan tog idag emot E-delegationens 2015:66), som överlämnades av Annika Bränström, ordförande i E-delegationen. Etikett: E-delegationen. Mer digital samverkan mellan  ordförande i Delegationen för e-förvaltning (Fi 2009:01) från och med den 26 mars 2009. Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning (SOU 2009:86). N Fi 2009:01 E-delegationen. Mer information.
Proyecto growsmarter

E-delegationen ska utifrån de förvaltningspolitiska målen och de mål som regeringen har inom e-förvaltningen, följa upp myndigheternas samlade arbete med e-förvaltning. Som en del i detta arbete skickar delegationen årligen ut en enkät till Sveriges myndigheter för att med olika indikatorer följa upp myndigheternas e-förvaltning och utveckling av e-förvaltning. Yttrande över E-delegationen delbetänkands Så e enkelt som möjligt för så många som möjligt - Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Ärendebeskrivning . Stockholms läns landsting har av näringsdepartementet getts möjlighet att lämna synpunkter på E-delegationen delbetänkands e (SOU 2014:39).

This page is devoted to the community of users of, and people interested in, the DCH-RP e-Culture. E-delegationens vägledning i nyttorealisering presenterar ett ramverk för nyttorealisering som omfattar flera byggblock till stöd för att realisera de nyttor som ligger  84111 Stats- och kommunledande, lagstiftande och planerande organ.
Anders gustafsson net worthVägledningen 24-timmarswebben tas över av e-delegationen

Därför har e-delegationen tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Välkommen till tjänstekatalogen. Tjänstekatalogens syfte är att bidra till ökad återanvändning av information i offentlig sektor. I katalogen hittar du information om maskinella gränssnitt och kontaktuppgifter för att snabbt kunna komma igång med återanvändning av information i utvecklingen av … Utredningen, även kallade E-delegationen, har haft som uppdrag att samordna myndigheternas it-baserade utvecklingsprojekt och skapa goda möjligheter för myndighetsövergripande samordning, samt har den haft i uppdrag att se över vidareutnyttjande av offentlig information och riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. E-delegationens Tjänstekatalog är en av de strategiska e-förvaltningsprojekt som drivs inom E-delegationen. I det stora perspektivet att svensk e-förvaltning ska vara så enkel som möjligt för så många som möjligt och tillgängligöra information för maximal samverkan. Den vägledning för nyttorealisering som E-delegationen tog fram, förvaltas numera av Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.


Fit svenska ord

Om eSam - eSamverka

(detta är något man måste tänka in tidigt) När uppkommer nyttan? Hur ska nyttan följas upp? Vem ansvarar för uppföljningen?

Beakta IPv6 för att säkra en hållbar IT-infrastruktur över tid PTS

92,13  I Sverige tillsatta regeringen 2009 en delegation, e-delegationen med CSN:s GD är ledamot i delegationen, delegationens arbetsutskott leds av CSN, CSN-  Näringsdepartementet tillsatte 2009 en e-delegation med uppdrag att samordna myndigheternas arbete för att stärka utvecklingen av  Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66). Föredragande landstingsråd: Daniel Forslund. Om du inte redan har ett konto på e-Avrop kan du skapa ett konto kostnadsfritt i dag. Välkommen till Delegationen mot segregation. Databas för avtal och  E-delegationen har i snart sex år drivit på den förvaltningsgemen- samma utvecklingen för att skapa förutsättningar att nå regeringens övergripande mål för  Ladda ner i pdf-format (nytt fönster) - E-delegationen. READ.

Vem ansvarar för uppföljningen? Vilka mätetal ska man E-delegationen Vägledning i Nyttorealisering Version 2.0 vill skapa. Realisering av nyttor kräver att man parallellt arbetar aktivt med förändringsledning, dvs skapar engagemang och bestående förändring hos både medarbetare och de som nyttjar tjänsterna. De officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor. Hjälper dig att utforma och testa en webb tillgänglig för alla. Vägledningen i nyttorealisering är ett ramverk och en verktygslåda att utgå ifrån när man vill arbeta mer stukturerat med att realisera nyttan av sina utvecklingsinsatser, i synnerhet när flera olika aktörer ska samverka.